Stálým odběratelům poskytujeme slevy při opakovaných zakázkách podobného charakteru.

Pro řízení procesů využíváme zejména řídící systémy firem GE Fanuc, Schneider, Siemens ale i další.

Zajišťujeme veškérý potřebný servis a dle přání zakázníka i periodické kontroly MaR.

Pracovníci naší firmy mají praktické zkušenosti s řízením předávacích stanic, plynových kotelen, širokého spektra dalších technologií.

Firma je v kontaktu s mnoha dodavateli a výrobci používaných komponentů a proto jsme schopni navrhnout a realizovat optimální řešení.

Měření a regulace

Zajišťujeme komplexní dodávky a aplikace v oblasti regulace a měření.

Projektování MaR:

Servis MaR: